Kantoor

Architectuur alleen is al geruime tijd niet meer genoeg. Het project inpassen in zijn omgeving is een maatschappelijke evidentie geworden. Maar dit is niet evident. Vooraleer een architecturale enveloppe te kunnen creëren moet vaker dan ooit eerst een stedenbouwkundig voortraject gelopen worden. Immers de projecten op vandaag vergen meer en meer een ruimtelijke visie en gedragenheid bij de actoren. Architecten op vandaag dienen de BPA’s en RUP’s van de kleinere gemeenten te ontcijferen en de bouwcodes en -reglementen van de grotere steden te interpreteren vooraleer ze kunnen ‘ontwerpen’. Ontwerpend onderzoek is de wijze waarop een ruimtelijk vraagstuk wordt aangepakt. Architectuur wordt meer en meer de uitkomst van een geïntegreerd ruimtelijk voortraject.

 

Beide onderzoeks- en ontwerpdomeinen kunnen aanbieden blijkt vandaag de dag dan ook een geslaagde combinatie.

Tim Callier

Tim Callier (°1973) is architect en stedenbouwkundige. Hij studeerde af aan het Sint-Lucas Instituut te Gent in 1996. Hij werkte als stagiair-architect achtereenvolgens bij ingenieur-architect Aimé Defour (Zulte) en bij architect Guido De Ruyver (Destelbergen). Bij stagemeester Defour kwamen voornamelijk fabrieksbakkerijen aan bod terwijl het tweede jaar stage bij architect De Ruyver de partikuliere woningbouw op de plank lag. Het was tevens de periode dat de tekenplank werd vervangen door de computer. Toch blijft de schetsmicrobe in de vingers zitten en is de ervaring op de tekenplank en de Rotringpennen een blijvende dagelijkse tool.


Na de stage was hij geruime tijd zelfstandig architect voor Architectenbureau Project (Knokke). In opdracht van architecten Bruno Lievens en Piet Bailyu werkte hij aan verschillende industriële uitbreidingen voor de Coca Cola Group. Vervolgens dienden er zich opportuniteiten aan in het bedrijfsleven waar hij als architect zijn ei kwijt kon ;Renson Ventilation, Matexi en Colruyt Group.


Maar het is de stad Waregem die hem liet kennismaken met de wereld van de stedenbouw en ruimtelijke ordening. Toenmalig schepen van ruimtelijke ordening en huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem vroeg hem de bijkomende studie te doorlopen tot stedenbouwkundige. In 2007 behaalde hij deze bijkomende master in de stedenbouwkunde en ruimtelijke planning aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen. Hij bleef 7,5 jaar werken voor de stad Waregem en lag o.a. aan de basis van het stadsproject Waregem Zuid dat nu een strategische stadsboulevard voorziet tussen het oude Pand-complex en de Zuiderlaan.


Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben voor bureaus, bedrijven en een stadsbestuur slaat hij midden 2018 een nieuwe maar definitieve weg in: de verworven ervaring gebruiken in de projecten van de klanten van zijn eigen ontwerpbureau.